20230921_080351 Zahájena výroba silničních panelů
01říj

Silniční panely slouží jako dočasné příjezdové komunikace na staveniště. Lze je použít i jako parkovací plochy. Z panelů můžete sestavit přímé úseky komunikací.

Panely jsou navrhnuty pro dva stupně zatížení.

IZD – pro vozidla do celkové hmotnosti 20 t

KZD- pro vozidla do celkové hmotnosti 6 t

Pro více info odkaz na https://www.andrla.cz/produkty/silnicni-panely