Reference

Referenční stavby -  ANDRLA CZ s.r.o.

2010
Hala Optys - Dolní Životice  RMK spol.s.r.o. 550m³
Hala Opametal - Opava 700m³
Tiskárna Grafico Opava - Ing. Daniel Kozel 500m³
Tiskárna Grafico Opava - BCC s.r.o. 1 200 m³

2011
ČOV Branka u Opavy - Imos Group 1500m³
Pekárna Knappe Opava - Stasof s.r.o. 900m³